Avís Legal Inicio Español Català English
PERFORADOR DE AMPOLLES HEL

S'augmenta el rendiment de la compactació traient l'aire o bé el líquid de les ampolles +info

COMPACTADOR AMB CÀRREGA
LATERAL

Voltejador instal·lat en el lateral del compactador per a contenidors des de 240 fins a 1100 litres. +info

INSTAL·LACIÓ DE GRUES EN EL
SOSTRE DE LES COMPACTADORES

Grues instal·lades al sostre de les compactadores per a la recollida selectiva de residus. +info

VOLTEJADOR PER TRANSFERÈNCIA
DE ESCOMBRADORES ECPV

Pala voltejadora de grans dimensions per a la transferència de les escom-
bradores a una compactadora mòbil o estacionari. +info

COMPACTADORA AMB VOLTEJADOR
TIPUS CISTELLA DARRERE CMG-ECC

Compactadora per equip de ganxo amb voltejador posterior tipus cistella per a recollida selectiva de comerços. +info

CAIXA TANCADA AMB VOLTEJADOR
PER VIDRE CV

Caixa tancada amb dos voltejadors per a recollida de vidre utilitzant conteni-
dors de 120 fins a 360 L. +info

Polígon industrial, Parcel·la 27 - 25310 Agramunt (Lleida) - Tel. +34 973 391 248 Fax. +34 973 391 638 - e-mail: palvi@palvi.net disseny web